1 komplex dráma

Komplex drámafoglalkozásaink

Játékainkat egy-egy, az adott korosztály számára fontos erkölcsi-etikai dilemma köré építettük. A csoport közösen dolgozik az adott probléma megoldásán, a szerep védelme alatt.

A drámaórák hozzásegítenek ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a résztvevők számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat. Saját gondolataikat, ötleteiket fejezhetik ki és valósíthatják meg. A játék személyiség- és kreativitásfejlesztő hatású, közösségi élmény.